17/02 Motor (85°E> 45°W)

17/02 Trial 3 (13°E 19°E 9°E)

17/02 Trial 5 (13°19°23.5°E)

17/02 Five 1 (9°13°16°19°28.5°E)

17/02 Dual 1 (13°E 19°E)

17/02 Dual 2 (13°E 9°E)

17/02 Dual 4 (13°E 16°E)

17/02 Mono (13°E)

17/02 Motor Banda C

20/08 Motor (85°E>45°W)

17/02 Four 3 (13°19°23°28.2°E)

17/02 Trial 3 (13°E 19°E 9°E)

17/02 Trial 5 (13°E 19°E 23.5°E)

20/08 Dual 1 (13°E 19°E)

17/02 Dual 2 (13°E 9°E)

20/08 Mono (13°E)

NEW SETTINGS,SEVERAL UPDATE E2 + DTT NA